Eser Afacan
Antall bilder: 7
Født 1953 i Syria, bosatt en lengre periode i Norge, bor i dag i Canada. EA er i dag en etablert billedkunstner i flere land.
Se våre bilder
Lena Akopian
Antall bilder: 6
Se våre bilder
Unni Askeland
Antall bilder: 6
Se våre bilder
Nicolai Astrup Geelmuyden
Antall bilder: 16
Førdt 1931. Dattersønn av tegneren, maleren og grafikeren Nicolai Astrup og en av nestorene blant dagens norske kunstnere!
Se våre bilder
Jan Aunvik
Antall bilder: 8
Norsk samtidskunstner. Utdannet ved Rolf Schønfeld Tegne og maleskole i Oslo. Debuterte i galleri Holberg i 1975. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, m fl.
Se våre bilder
Sverre Bjertnæs
Antall bilder: 2
Norsk samtidskunstner. Utdannet ved Statens kunstakademi og et profilert medlem av ”Nerdrumelevene”. SB har et variert og foranderlig billeduttrykk.
Se våre bilder
Trond Botnen
Antall bilder: 1
Se våre bilder
Jon Bøe Paulsen
Antall bilder: 9
Født 1958. Er en norsk figurativ maler. Utdannet ved Museum of Fine Arts i Boston og ved Kunstakademiet i Oslo.
Se våre bilder
Michael De Casford
Antall bilder: 1
Født 1940. Engelsk sjømann og kunstmaler, bosatt I Norge siden 1972. Studier ved Kunstakademiet og under Professor Ludvig Eikaas.
Se våre bilder
Johan Castberg
Antall bilder: 6
Se våre bilder
E. C. Corbitt
Antall bilder: 2
Se våre bilder
Camilla Coucheron
Antall bilder: 14
Norsk samtidskunstner. Camilla Coucheron er en kjent figurativ maler og tidligere Nerdrumelev fra den såkalte Nerdrumskolen.
Se våre bilder
Anders Eiebakke
Antall bilder: 2
Se våre bilder
Ludvig Eikaas
Antall bilder: 15
Se våre bilder
Peter Esdale
Antall bilder: 1
Se våre bilder
Trond Fladseth
Antall bilder: 3
Født 1945. Norsk figurativ samtidskunstner. Oppvokst i nord-Norge. Utdannet ved kunstakademiet i København
Se våre bilder
Jøran Flo
Antall bilder: 25
Norsk samtidskunstner. Bildene til Flo er populære og er å finne i mange norske gallerier og kunstbutikker. Innkjøpt av flere private og offentlige samlinger.
Se våre bilder
S Geson
Antall bilder: 5
Se våre bilder
Morten Halvorsen
Antall bilder: 3
Født 1959. Norsk billedkunster med bakgrunn som grafisk designer og Art Director. MH har deltatt i en lang rekke separat og kollektivutstillinger.
Se våre bilder
Karl Erik Harr
Antall bilder: 2
Født 1940. En av Norges fremste nyromantiske billedkunstnere. Mest kjent for sine skildringer av nordnorsk folkeliv og natur.
Se våre bilder
Ole Hauki
Antall bilder: 1
Se våre bilder
Tore Hogstvedt
Antall bilder: 6
Se våre bilder
Dag Hol
Antall bilder: 2
Født 1951. Norsk figurativ billedkunstner. Studier ved Kunstakademiet og hos Odd Nerdrum.
Se våre bilder
Lars Øyvind Hopland
Antall bilder: 13
Født 1957. Hans nærmest fotorealistiske tegninger og grafikk av vakre landskap er utført med en nitid omsorg for detaljer.
Se våre bilder
Patric Huse
Antall bilder: 4
Se våre bilder
Jesus Infante
Antall bilder: 15
Se våre bilder
Jens Johannesen
Antall bilder: 1
Født 1934. Norsk kunstmaler og en hovedskikkelse i norsk senmodernisme. Har stilt ut i blant annet Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst.
Se våre bilder
Per Morten Karlsen
Antall bilder: 3
Se våre bilder
Cathrine Knudsen
Antall bilder: 3
Autodidakt, profilert norsk samtidskunstner. Flere gruppe- og separatutstillinger i Norge. Arbeider av CK innkjøpt av private og offentlige samlinger.
Se våre bilder
Ole Jørgen Lehmann
Antall bilder: 3
Født 1942. Norsk billedkunstner fra Danmark. Utdannet ved SHKS. Grafiker og maler.
Se våre bilder
Jan Lervik
Antall bilder: 1
Se våre bilder
Jens Mathisen
Antall bilder: 6
Født 1962. Norsk billedkunstner fra Oslo. Utdannet ved SHKS og ved Kunstakademiet i Stockholm.
Se våre bilder
Joan Miro
Antall bilder: 2
Se våre bilder
Terje Moe
Antall bilder: 2
Født 1943. Norsk kunstmaler fra Oslo. Utdannet ved SHKS og ved Statens kunstakademi. Romantisk-figurativt billedspråk.
Se våre bilder
Rolf Nerli
Antall bilder: 1
Født 1951. Norsk billedkunstner fra Siljan. Utdannet ved SHKS og ved Statens kunstakademi. RN bor og arbeider i Tønsberg.
Se våre bilder
Liv Benedicte Nielsen
Antall bilder: 1
Født 1938. Norsk billedkunstner. Utdannet ved Statens kunstakademi.
Se våre bilder
Per Richard Olsen
Antall bilder: 1
Se våre bilder
Eldar Parr
Antall bilder: 1
Født 1963. Norsk billedkunstner fra Hellesylt, Sunnmøre. Utdannet ved SHKS. EP var også en periode del av Nerdrum-kretsen.
Se våre bilder
Even Richardson
Antall bilder: 4
Født 1961. Utdannet ved Einar Granum kunstfagskole og en av ”Nerdrum-elevene”. En profilert maler innen genren, romantikk og realisme.
Se våre bilder
Stig A. Ristesund
Antall bilder: 5
Født 1970. Opprinnelig en av Nerdrum- elevene. Figurative bilder som fremmaner en mystisk og estetisk vakker verden.
Se våre bilder
Inggard Rosseland
Antall bilder: 33
Se våre bilder
Jarle Rosseland
Antall bilder: 64
Født 1952 . Norsk billedkunstner fra Bergen. Kunstutdannet i USA. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, m fl
Se våre bilder
Knut Ruhmor
Antall bilder: 6
Se våre bilder
Gino Scarpa
Antall bilder: 3
Født 1924. Italiensk-norsk billedkunstner med et særpreget kunstnerisk uttrykk. GS er inspirert av italienske renessansemalere.
Se våre bilder
Helge Segrov
Antall bilder: 6
Se våre bilder
Victor Sparre
Antall bilder: 1
Født 1919. En av norsk modernismes store kunstnere fra 1900-tallet. Utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Flere monumentale utsmykningsoppdrag i Norge.
Se våre bilder
Knut Steen
Antall bilder: 3
Født 1924. Norsk skulptør og billedkunstner. Utdannet ved Statens kunstakademi. Profilert norsk kunstner kjent for flere offentlige monumentalskulpturer.
Se våre bilder
Sissel A. Sundby
Antall bilder: 17
Se våre bilder
Tove Sundt-Hansen
Antall bilder: 4
Se våre bilder
Hans Østeng
Antall bilder: 3
Se våre bilder